Domov pro seniory

Poslání

Posláním celoroční pobytové služby "Domov pro seniory" je poskytovat podporu, pomoc a péči naší cílové skupině s cílem zajistit jim důstojnost ve stáří.

Zásady poskytované služby 

 • zásada zachování důstojnosti
 • zásada individuálního přístupu

Cíle poskytované služby

 • klient žije důstojným způsobem života s ohledem na své potřeby
 • klient má zajištěnu nepřetržitou podporu, pomoc a péči s ohledem na jeho aktuální potřeby a zdravotní stav
 • klient je spokojený se svým životem přiměřeně svým možnostem

Pro koho je služba určena?

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, které jsou z důvodu věku nebo zdravotního stavu:

 • částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a nejsou schopny zajistit své potřeby s pomocí svých blízkých ani terénních služeb

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho je služba určena),
 • volné místo v zařízení,
 • podání žádosti o sociální službu vč. lékařské zprávy,
 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby (nepřijímáme žádosti, kdy si zájemce chce podat žádost pouze pro případ zhoršení zdravotního stavu).

Poskytujeme tyto základní činnosti

 • poskytnutí ubytování (včetně praní prádla),
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní akce, výlety),
 • sociálně terapeutické činnosti (canisterapie, reminiscenční terapie, duchovní služby aj.),
 • aktivizační činnosti (volnočasové dílny, cvičení, bazální stimulace, arteterapie aj.),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Dále zprostředkováváme tyto služby (hradí si klient sám)

 • holič, kadeřnice 1x týdně
 • pedikúra 1x týdně
 • bufet (Po-So)

Ubytování

Sociální služba "Domov pro seniory" je poskytována na adrese Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace (dále jen Domov), Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav, a to při hlavním vstupu do Domova. Kapacita je 104 lůžek. Z toho je 22 pokojů jednolůžkových a 31 pokojů dvoulůžkových, s balkonem a předsíňkou. Dva sousedící dvoulůžkové pokoje mají vždy společný sociální kout (WC a umyvadlo). Pokoj je vybaven polohovacím lůžkem nebo válendou, nočním stolkem, skříní s uzamykatelným trezorkem, stolkem a židlí. Další úložné prostory jsou zajištěny skříní v předsíňce. Jsou zde k dispozici prostorné centrální koupelny, tři na každém poschodí.
Dále je v Domově i 5 čtyřlůžkových pokojů, které jsou vybaveny nočními stolky, stolem, židlemi, vestavěnými skříněmi a umyvadlem. Koupelna s WC je na chodbě naproti pokojů.
Na jednolůžkové pokoje je veden pořadník - pouze ze stávajících klientů. Klientům Domova slouží na jednotlivých patrech kulturní místnosti, relaxační místnost, reminiscenční místnost a kuchyňky.

V areálu chybí parkoviště, je však možné využít parkování v okolních ulicích.

Z důvodů zajištění bezpečí klientů je prostor všech chodeb monitorován kamerovým systémem.

Strava

Klientům je strava podávána 5x denně (snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina, večeře) ve společné jídelně, v menších jídelnách na odděleních nebo přímo na pokoji klientů. Klienti si mohou stravu vybírat ze dvou druhů jídel (v případě oběda). Poskytujeme racionální, šetřící, bezlepkovou, diabetickou, diabetickou šetřící a diabetickou bezlepkovou dietu.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVA:

 

ubytování

strava(*)

denní úhrada

měsíční úhrada

28 dnů

29 dnů

30 dnů

31 dnů

Jednolůžkový pokoj

280,-

235,-

515,-

14 420,-

14 935,-

15 450,-

15 965,-

Dvoulůžkový pokoj

250,-

235,-

485,-

13 580,-

14 065,-

14 550,-

15 035,-

Čtyřlůžkový pokoj

220,-

235,-

455,-

12 740,-

13 195,-

13 650,-

14 105,-

 

STRAVA

 

3 racionální strava,

2 šetřící strava

9 diabetická strava,

9/2 dia + šetřící

bezlepková strava,

dia + bezlepková

snídaně + svačina

(3) 60,-

(2) 59,-

(9) 56,-

(9/2) 56,-

60,-

56,-

oběd

105,-

105,-

105,-

večeře + svačina,

2. večeře

(3) 70,-

(2) 71,-

(9) 66,- + 8,-

(9/2) 66,- + 8,-

70,-

66,- + 8,-

celkem

235,-

235,-

 

235,-

 

KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY ZA TV, RADIO: pokud je TV, rádio majetkem klienta, koncesionářský poplatek si platí každý klient sám.

UBYTOVÁNÍ ZAHRNUJE PLATBU ZA: elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla, komunální odpad.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Praktický lékař je v Domově přítomen dvakrát týdně, akutní případy jsou řešeny ihned. Odborná vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení od praktického lékaře, a to u odborných lékařů ve zdravotnických zařízeních (Nemocnice Břeclav, Poliklinika Břeclav aj.). Převoz je zajištěn sanitním vozem.

Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné sestry, které společně s praktickým lékařem dohlíží na zdravotní stav klientů. Po dohodě s klientem dohlíží na aplikaci léčiv, provádí úkony péče o rány, aplikace inzulínu, ošetření stomií aj.

Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nikoliv z příspěvku na péči.

Odborná péče v DS

Logoped (externí pracovník) dochází 1x týdně, vždy dle ordinace lékaře.

Fyzioterapeut a rehabilitační pracovníci jsou přítomni v pracovní dny, rehabilitace je plánována dle ordinace lékaře. Zahrnuje nácvik pohybových stereotypů, protahování zkrácených svalů či svalových skupin, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou, léčebnou tělesnou výchovu – individuální nebo skupinovou aj.).

Přímá péče (pečovatelky) je založena na vykonávání základních smluvených činností podle plánu, který je s klientem sestaven podle jeho potřeb a schopností. 

Tato péče je hrazena z příspěvku na péči, který náleží v plném rozsahu poskytovateli. Z tohoto příspěvku není možné hradit léky, hygienické nebo inkontinenční pomůcky.

Formuláře ke stažení

Ostatní dokumenty

Kontakt

Sociální pracovnice - Domov pro seniory, Denní stacionář
Sociální pracovnice - Domov pro seniory, Denní stacionář
Bc. Miluše Hrubá, DiS.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
735 166 567
519 305 202

Přihlášení pro zaměstnance

© 2023 Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Web s ❤️ tvoří Petr Sůkal