Skip to main content

O nás

Sociální služby v našem zařízení poskytujeme již od r. 1976. Jsme příspěvkovou organizací zřízenou Městem Břeclav. Objekty domova se nacházejí u řeky Dyje, v rozsáhlé zahradě se spoustou zeleně.

Zajišťujeme 3 pobytové služby s nepřetržitým provozem:

  1. Domov pro seniory, kde přijímáme osoby nad 60 let, které jsou z důvodu věku nebo zdravotního stavu částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a nejsou schopny zajistit své potřeby s pomocí svých blízkých ani terénních služeb.
  2. Domov se zvláštním režimem, kde přijímáme osoby nad 60 let s různými formami demence, které jsou z důvodu věku nebo zdravotního stavu částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a nejsou schopny zajistit své potřeby s pomocí svých blízkých ani terénních služeb.
    Posláním obou služeb je celoročně poskytovat podporu, pomoc a péči naší cílové skupině s cílem zajistit jim důstojnost ve stáří s ohledem na jejich potřeby, dále zajistit nepřetržitou podporu, pomoc a péči s ohledem na jejich aktuální potřeby a zdravotní stav a aby byl klient spokojen se svým životem přiměřeně jeho možnostem.
  3. Odlehčovací služba, kde přijímáme osoby nad 60 let, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu nebo onemocnění demencí částečně soběstačné, nebo plně odkázané na péči druhých, a potřebují zajistit své potřeby po dobu odpočinku blízkých, kteří o ně jinak pečují.
    Posláním této služby je dočasné převzetí péče o osoby, které nejsou schopny samy zajišťovat své životní potřeby, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu s cílem umožnit odpočinek osobám, které o své blízké pečují. Minimální doba pobytu je 14 dní, maximální doba pobytu jsou 3 měsíce.

U všech našich služeb se snažíme o dodržování zásad individuálního přístupu a zachování důstojnosti.

V rámci našich sociálních služeb poskytujeme tyto základní činnosti.

Přihlášení pro zaměstnance

© 2024 Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Web s ❤️ tvoří Petr Sůkal