Denní stacionář

Poslání

Posláním ambulantní sociální služby "Denní stacionář" je zabezpečit osobám naší cílové skupiny potřebnou každodenní podporu, pomoc a péči tak, aby byla zachována jejich soběstačnost.

Zásady poskytované služby

 • zásada zachování důstojnosti
 • zásada individuálního přístupu

Cíle poskytované služby

 • klient si v rámci možností udržuje svou soběstačnost
 • klient tráví svůj den smysluplně

Pro koho je služba určena?

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 let, které jsou z důvodu věku, zdravotního stavu nebo onemocnění demence:

 • částečně soběstačné a nejsou schopné zajistit své potřeby v době, kdy o ně z různých důvodů nemohou jejich blízcí pečovat

Služba není určena imobilním osobám, které potřebují celodenní péči. Je tedy nutné, aby klient byl natolik soběstačný, že sám/s pomocí nasedne do auta, dokáže si přesednout na invalidní vozík nebo chodí za pomoci berlí, chodítka, hole.

Podmínky přijetí

 • žadatel spadá do cílové skupiny služby (viz pro koho je služba určena),
 • volné místo,
 • podání žádosti o sociální službu,
 • závislost žadatele na pomoci jiné osoby.

Poskytujeme tyto základní služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Umístění, kapacita

Denní stacionář je ambulantní službou, která je poskytována na adrese Domov seniorů Břeclav, p. o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav. Prostory denního stacionáře se nachází v přízemí budovy "Domova se zvláštním režimem". Ubytování se neposkytuje. Kapacita je celkem 7 míst. V rámci poskytování služby je pro klienty připravena možnost odpočinku v polohovatelných křeslech a na polohovatelném lůžku. 

Z důvodů zajištění bezpečí klientů je prostor všech chodeb monitorován kamerovým systémem.

Provoz denního stacionáře

Provozní doba stacionáře je od 7:00 do 17:00.

7:30 – 10:00 ranní svoz klientů
8:45 – 9:15 snídaně
9:15 – 11:00 pravidelné volnočasové aktivity
11:15 – 12:00 oběd
12:00 – 13:00 polední odpočinek klientů
13:00 – 14:00 pravidelné volnočasové aktivity
14:15 – 17:00 rozvoz klientů domů

Pravidelné volnočasové aktivity zahrnují:

 • skupinové cvičení
 • individuální cvičení
 • procházky, výlety
 • trénink kognitivních funkcí – individuální/skupinový
 • reminiscenční terapie
 • trénink paměti
 • muzikoterapie
 • arteterapie (práce s dřevem, papírem, výtvarné práce)
 • nabídku kulturních a společenských akcí v zařízení

Strava

Klienti si mohou zvolit, zda budou odebírat svačinu a snídani. Oběd musí odebírat vždy a mohou si vybrat ze dvou jídel. Poskytujeme racionální, šetřící, bezlepkovou, diabetickou, diabetickou šetřící a diabetickou bezlepkovou dietu.

Ceník

PÉČE

Míra poskytované služby

Kritérium

Hodinová sazba v Kč

PODPORA

případná slovní podpora, úkon bez fyzické pomoci

50 Kč/h

POMOC

slovní podpora, fyzická pomoc při určitém úkonu 

70 Kč/h

PÉČE

úkon s trvalou pomocí pracovníka či pracovník vykoná celý úkon za klienta

90 Kč/h

Pozn.: výpočet úhrady za měsíc = celková doba strávená s klientem x hodinová sazba dle míry poskytované služby. 

STRAVA 

 

3 racionální strava,

2 šetřící strava

9 diabetická strava,

9/2 dia + šetřící

bezlepková strava,

dia + bezlepková

snídaně + svačina

(3) 60,-

(2) 59,-

(9) 56,-

(9/2) 56,-

60,-

56,-

oběd

105,-

105,-

105,-

celkem

(3) 165,-

(2) 164,-

(3) 161,-

(2) 161,-

165,-

161,-

Ošetřovatelská péče (všeobecné sestry)

Ve vážných případech je poskytnuta první pomoc všeobecnou sestrou ze služby "Domov pro seniory" a následně přivolána záchranná služba. 

Přímá péče (pečovatelky)

Pracovnice Denního stacionáře poskytují klientům podporu při péči o vlastní osobu podle domluveného plánu. 

Formulář ke stažení

Kontakt

Sociální pracovnice - Domov pro seniory, Denní stacionář
Sociální pracovnice - Domov pro seniory, Denní stacionář
Bc. Miluše Hrubá, DiS.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
735 166 567
519 305 202

Přihlášení pro zaměstnance

© 2023 Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Web s ❤️ tvoří Petr Sůkal