Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav

DOPORUČENÍ PRO NÁVŠTĚVY

Doporučení pro návštěvy klientů Domova seniorů Břeclav, p.o.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR (nárůst pozitivních případů onemocnění Covid-19) a doporučení KHS JMK žádáme návštěvníky klientů našeho Domova o preventivní dodržování základních pravidel:

- v případě, že se necítíte dobře, či máte příznaky respiračního onemocnění, případně jiné příznaky, které by mohly souviset s onemocněním Covid-19 nebo jste byli v kontaktu s pozitivní osobou na toto onemocnění, prosíme o odložení Vaší návštěvy.

- při  návštěvě prosíme o důslednou dezinfekci rukou,
- dle možností využívejte venkovní prostory
- v zájmu našich klientů doporučujeme ochranu nosu a obličeje respirátorem FFP2

Chovejte se odpovědně vůči svým blízkým i ostatním klientům našeho Domova.

Přihlaste se ke svému účtu