poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz
Datová schránka: 986kgm2

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče

Praktická lékařka je v zařízení přítomna dvakrát týdně, akutní případy jsou řešeny ihned. Ve službě pečuje o zdraví klientů kromě lékařky nepřetržitě zdravotnický personál, který dohlíží na aplikaci léčiv, inzulínu a provádí na základě indikace lékařky nezbytné sesterské zdravotní výkony. Odborná vyšetření jsou zajišťována v nemocnici nebo na poliklinice v Břeclavi.

Odborný lékař v obvodě - chirurgie, interna, gynekologie, ORL, oční, zubní, kožní ...
Odborná péče v zařízení - logoped 1 x týdně

Klienti mohou na základě doporučení odborného i praktického lékaře přímo v zařízení využít péče fyzioterapeuta, který provádí:

 • nácvik pohybových stereotypů
 • protahování zkrácených svalů či svalových skupin
 • nácvik stoje a chůze s komepnzační pomůckou
 • nácvik a edukace správného použití kompenzační pomůcky
 • nácvik chůze
 • aktivní cvičení s dopomocí
 • aktivní cvičení s nářadím
 • léčebnou tělesnou výchovu - individuální
 • léčebnou tělesnou výchovu - skupinovou
 • mechanoterapii
 • refelxní terapii
 • masáže

 


 

Ošetřovatelská péče

V domově je poskytována ošetřovatelská péče vycházející z individuálních potřeb a požadavků každého klienta. V této sociální službě je péče specializována jak na osoby imobilní, ležící, s náročnou ošetřovatelskou péčí, tak na péči o osoby s demení a Alzheimerovou chorobou. Kromě podpory a pomoci v základních činnostech sebeobsluhy jsou aktivity směřovány na procvičování kognitivních funkcí, na procvičování paměti, aktivizaci málo pohyblivých klientů, procvičování jejich motorických, psychických a sociálních dovedností. Po dohodě je možno zajistit i rehabilitační péči.