poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

O službě

Odborné sociální poradenství ( § 37 zákona č.108/2006 Sb.)

Sociální služby jsou poskytovány podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. Oprávnění k poskytování soc. služby vzniklo na základě Rozhodnutí KÚ JMK o registraci služby.

 • Kapacita: počet intervencí ( 30 min. jednání ): 452
 • Forma poskytování: ambulantní
 • Poskytována od: 1.3.2009
 • Identifikátor služby: 1205859

 


Co vás ještě zajímá

 • služba je bezplatná
 • na poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se můžete obrátit v situaci, kterou osobně prožíváte jako zátěžovou, nepříznivou nebo ohrožující a kterou nejste schopni aktuálně řešit vlastními silami
 • nevyžadujeme žádné doporučení
 • zaručujeme mlčenlivost, diskrétnost a ochranu sdělených informací
 • vycházíme z individuálních potřeb klientů, jejich očekávání, cílů a možností
 • respektujeme svobodnou vůli, práva a přání klientů
 • pracujeme v souladu s etickým kodexem organizace

 Kontakt na tel. č.: 731 646 340