poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz
Datová schránka: 986kgm2

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

Poslání, zásady, cíle

Poslání

Poslání domova se zvláštním režimem je poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí s cílem zlepšení či zachování kvality života, podpora soběstačnosti a důstojnosti člověka. Služba je poskytována seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, ale především zdravotnímu stavu, jsou závislí na pomoci jiné osoby, mají sníženou soběstačnost v základních životních schopnostech, potřebují soustavnou péči a dohled, který jim nemůže být poskytnut v jejich přirozeném prostředí. Klientům služby je poskytován program, který vychází z jejich individuálních potřeb a je pestrý, kvalifikovaně vedený dle potřeb a možností klientů.

Aktivity zahrnují podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů v mezích jejich možností a zdravotního stavu, a to prostřednictvím metod nefarmakologického přístupu ke klientům s demencí. Služba rozvíjí sociální kontakty - podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli. Služba je poskytována celoročně, je kvalitní, odborná a bezpečná. Podpora a pomoc uživatelů zachovává lidskou důstojnost, respektuje základní lidská práva a sovobody.


 

 Zásady

Naplňování základního poslání v domově se zvláštním režimem vychází z následujících principů:

  • dodržování práv uživatelů (kodex "Práva uživatelů služeb") a zachování lidské důstojnosti
  • respektování volby uživatelů, dodržování lidských práv a svobod
  • individualizace služby
  • princip profesionality

 

 


 

Cíle

  • rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti, aby si naši klienti udrželi co nejdéle své schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života
  • zajistit bezpečné prostředí pro uživatele
  • vytvoření kvalitních podmínek pro bydlení klientů včetně podpory dobré atmosféry a pohody
  • přiblížit způsob života našich klientů co nejvíce k životnímu standardu věkově srovnatelné populace žijící mimo zařízení
  • rozvíjení sociálních kontaktů, podpora přirozených vztahů s rodinou, přáteli