poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz
Datová schránka: 986kgm2

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

O službě

Domov se zvláštním režimem (§ 50 zákona č. 108/2006 Sb.)

Sociální služby jsou poskytovány podle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. Oprávnění k poskytování soc. služby vzniklo na základě Rozhodnutí KÚ JMK o registraci služby.

  • Kapacita: 100 lůžek
  • Forma poskytování: pobytová
  • Poskytována od: 1. 1. 2008
  • Identifikátor služby: 1543010

Co vás ještě zajímá

  • poskytujeme sociální a zdravotní služby seniorům se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí
  • v přístupu ke klientům podporujeme metodu nefarmakologického přístupu
  • nabízíme aktivní využití volného času, procházky po zahradě a v krásném okolí řeky Dyje 
  • zařízení si můžete dojít prohlédnout, k dispozici je i virtuální prohlídka zařízení
  • přijímáme klienty, kteří netrpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty
  • přijímáme klienty, kteří netrpí závislostí na alkoholu, případně jinou toxikomanií