poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz
Datová schránka: 986kgm2

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní péče

Praktický lékař je přítomen v Domově seniorů Břeclav (dále DS) dvakrát týdně, akutní případy jsou řešeny ihned. Odborná vyšetření jsou zajišťována na základě doporučení od praktického lékaře v nemocnicích nebo na Poliklinice Břeclav.

 • Odborná péče v DS– logoped – 1x týdně
 • Odborný lékař v obvodě – chirurgie, oční, zubní, kožní, ORL, gynekologie, interna, …

Na tato vyšetření jsou klienti DS objednáni a dle zdravotního stavu je převoz zajištěn sanitním vozem a doprovodem pracovnice sociální péče.
Dále je možno v DS využít na základě doporučení praktického lékaře léčebnou rehabilitaci, pravidelná cvičení pod vedením rehabilitačních pracovnic.

Odběry krve probíhají v DS průběžně podle potřeby – rozbory provádí laboratoř Polikliniky Břeclav. Na základě doporučení lékařů, zdravotní personál provádí aplikace léků a jejich zajištění, převazy defektů apod.

Střední zdravotnický personál sleduje společně s praktickým lékařem zařízení zdravotní stav klientů. Po dohodě s klientem dohlíží na aplikaci léčiv, provádí úkony péče o ránu, aplikace inzulínu, šetření stomií.

Klienti mohou dále požadovat i péči fyzioterapeuta, který provádí:

 • nácvik pohybových stereotypů
 • protahování zkrácených svalů či svalových skupin
 • nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou
 • nácvik a edukace správného použití kompenzační pomůcky
 • nácvik chůze 
 • aktivní cvičení s dopomocí
 • aktivní cvičení s nářadím
 • léčebnou tělesnou výchovu - individuální
 • léčebnou tělesnou výchovu - skupinovou
 • mechanoterapii
 • reflexní terapii
 • masáže

Ošetřovatelská péče

V DS je poskytována ošetřovatelská péče vycházející z individuálních potřeb a problémů každého klienta. Je založena na uváženém a organizovaném uspokojování potřeb. Spolu s personálem klient zhodnotí své potřeby, je sestaven plán péče, jsou stanoveny cíle a priority a dochází k realizaci.

Naší snahou je, aby klienti a jejich rodinní příslušníci byli aktivní účastníci tohoto procesu.