poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz
Datová schránka: 986kgm2

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

Ubytování a strava

Ubytování

Komfort bydlení klientů se každoročně zlepšuje. Organizace v rámci humanizace podmínek pro bydlení klientů postupně přetváří dvou a vícelůžkové pokoje na pokoje jednolůžkové. V současné době je 24 pokojů jednolůžkových. Dvoulůžkových pokojů s balkonem a s předsíňkou je většina, tedy 30 pokojů. Dva sousedící dvoulůžkové pokoje mají vždy společný sociální kout (WC a umyvadlo). Pokoj je vybaven válendou, pod kterou jsou úložné prostory, nočním stolkem, skříní s uzamykatelným trezorkem, stolkem a židlí. Další úložné prostory jsou zajištěny skříní v předsíňce. Koupelny jsou prostorné,  tři na každém poschodí.
Dále je v domově i 5 čtyřlůžkových pokojů, které jsou vybaveny nočními stolky, stolem, židlemi, vestavěnými skříněmi a umyvadlem. Koupelna i WC je na chodbě naproti pokojů.

Na jednolůžkové pokoje je veden pořadník pouze ze stávajících klientů Domova seniorů Břeclav. Klientům domova slouží na jednotlivých patrech kulturní místnosti, kuchyňky. V objektu se nachází dobře vybavená rehabilitace, ordinace lékaře, dílna, knihovna, kadeřnictví a bufet. 

Celý objekt je obklopen upraveným parkem a zahradou.


Strava

Klientům je strava podávána 5x denně (snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina, večeře) ve společné jídelně, v jídelničkách na odděleních nebo přímo na pokoji u těch klientů, kterým to zdravotní stav nedovoluje nebo si to přejí. Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy. Speciální diety jsou připravovány při chronických či individuálních potížích klientů. Klienti si mohou stravu vybírat  ze dvou druhů jídel.


 

V Domově pro seniory Břeclav poskytujeme celodenní stravování (snídani, oběd, 2 svačiny, večeři a pro klienty s diabetem druhou večeři. Klienti si během týdne mohou vybrat ze dvou teplých obědových jídel. Pouze o svátcích je připravováno jedno teplé jídlo. Večeře jsou třikrát v týdnu studené, jinak v teplé úpravě. Strava je připravována v moderně vybavené kuchyni dle hygienických požadavků a norem. Z dietního stravování poskytujeme dietu č. 3 (racionální), d. č. 2 (šetřící), d. č. 9 (diabetickou) a d. č. 9/2 (diabetickou šetřící). Dle stavu klienta lze sestavit individuální dietu. V případě potřeby poskytujeme také stravu mechanicky upravenou (mixovanou a mletou).
Ve dnech, na které jsou vázány v oblasti stravování tradice (např. Zelený čtvrtek, Štědrý den, Nový rok a starobřeclavské hody) tyto respektujeme a udržujeme, a k takovému dni se vždy vaří odpovídající strava. Denně zařazujeme čerstvé ovoce.
Pro společné stravování je určena hlavní jídelna a malé jídelny na jednotlivých patrech na přístavbě a hlavní budově. V případě zhoršení zdravotního stavu se klienti stravují na pokojích.
Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeut. Při sestavování jídelníčku se přihlíží k přáním a zdravotnímu stavu klientů. Jídelníček je k dispozici v jídelně a na určených místech organizace tak, aby jim byly informace vždy dostupné. Cizí strávníci najdou jídelní lístek v sekci jídelní lístek na webových stránkách Domova seniorů Břeclav.
Stravovací komise
Schází se jednou do měsíce ve složení - vedoucí stravování, šéfkuchař, vrchní sestra, sociální pracovnice, zástupci z řad klientů DS Břeclav a nutriční terapeut.
Stravovací komise řeší případné nedostatky za minulé období a hodnotí skladbu jídelního lístku. Klienti zde mají možnost mít dotazy anebo připomínky vztahující se ke stravování.
Zúčastnit se zasedání může každý klient DS Břeclav, který o to projeví zájem a může
zde tlumočit své přání osobně. Zápis je k dispozici na všech odděleních a nástěnkách.

 


Čas podávání stravy v domově :
snídaně 8.00 – 9.00 h
svačina DS - podává se současně se snídaní,
10.00 – 10.30 h se svačina podává imobilním klientům
oběd 12.00 – 13.00 h
svačina 15.00 – 15.30 h
večeře 17.00 – 18.00 h
II. večeře (jen diabetici) podává se současně s večeří

Poskytování nutriční péče
Nutriční péče je zajištěna vzájemnou spoluprací jednotlivých oddělení se stravovacím úsekem.
Součástí stravování je i nutriční péče, kterou zajišťuje nutriční terapeutka. Vždy se řídí tělesným a zdravotním stavem klienta. Při nastavení nutriční péče využíváme speciální diety, zařazujeme výživové přídavky formou sippingu (popíjení speciálních výživových doplňků) anebo uplatňujeme kompletní enterální výživu (používáme všechny formy podání nutriční podpory s přesně určeným složením živin podáváním do trávicího traktu ústy nebo sondovou výživou).
Doplňková výživa je doporučována klientům se sníženým příjmem stravy, jako prevence dekubitů a svalové atrofie. Dle stavu klienta je vybrán a doporučen vhodný druh výživy. Existuje poměrně velký výběr nejen druhů, ale i různých příchutí. Sipping přispívá i k zachování soběstačnosti klienta.
V DS Břeclav je zaveden vlastní postup poskytování nutriční péče. Nutriční péče je zajišťována nutriční terapeutkou ve spolupráci s ošetřujícím a zdravotnickým personálem. Pro dokumentování a sledování nutriční péče, nutriční terapeut zpracovává při každém nástupu nového klienta vstupní nutriční anamnézu zahrnující (výpočet BMI), alergie na potraviny, omezení ve stravování (např. dieta), problémy s kousáním, polykáním, oblíbená jídla, neoblíbená jídla, jídla vyvolávající trávicí potíže, užívání doplňků výživy, typický denní příjem stravy, pitný režim (druh nápoje, vypité množství denně), konzumace alkoholu, chuť k jídlu, případně další postupy nutriční péče.
Preferujeme individuální přístup ke klientům, v našem stravovacím provozu se snažíme vyhovět po stránce dietních i osobních potřeb klientů.