poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz
Datová schránka: 986kgm2

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

Poskytované služby

Služby obsahují tyto základní činnosti

 • pomoc při zvládání/vykonání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně/vykonání nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • poskytování rehabilitační péče v indikovaných případech
 • aktivizační činnosti formou skupinových a individuálních terapií
 • pomoc při uplatňování/uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

Poskytování dalších služeb v domově

 • Prádelna - prádelna je moderně a účelně vybavena. Pracovnice prádelny se starají o praní ložního prádla dle stanoveného rozpisu na jednotlivých odděleních a praní osobního prádla 1x týdně opět dle rozpisu. Švadlena provádí drobné opravy prádla.
 • Kuchyně - klientům je strava podávána 5x denně (snídaně, oběd, dopolední a odpolední svačina, večeře) ve společné jídelně, v jídelničkách na odděleních nebo přímo na pokoji u těch klientů, kterým to zdravotní stav nedovoluje nebo si to přejí. Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy. Speciální diety jsou připravovány při chronických či individuálních potížích klientů.
 • Knihovna - v domově seniorů slouží klientům dobře vybavená knihovna. Každé pondělí přijíždí do zařízení pracovnice Městské knihovny Břeclav a nabízí aktuální novinky různých žánrů. V knihovně je možno využít PC.
 • Úklid pokojů a společných prostor - probíhá dle harmonogramu úklidových prací

Další služby poskytované v DS (za úplatu)

 • holič, kadeřnice   1x týdně
 • pedikúra             1x týdně
 • bufet - denně Po-So
 • uložení cenných věcí do trezoru

Pracovní terapie a kulturní aktivity

 • cvičení,
 • rukodělné práce,
 • artererapie (práce se dřevem, kovem, papírem, tkalcovský stav,výtvarné techniky)
 • filmové okénko 
 • kurz na PC
 • a jiné.

V jídelně na hlavní budově se konají kulturní akce (pěvecká a taneční vystoupení, přednášky). V létě probíhají na zahradě kuželkové turnaje pro seniory, jezdí se na různé výlety.