poutac 3
Small Normal Big
Kontaktujte nás:
+420 519 373 087

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Na Pěšině 2842/13
690 03 Břeclav

Tel.: +420 519 373 087
E-mail: info@dsbreclav.cz
Datová schránka: 986kgm2

Spolufinancováno Jihomoravským krajem
a Městem Břeclav
Jihomoravsky Kraj

Břeclav

Cílová skupina

Senioři (60 a více let), kteří:

  • mají sníženou soběstačnost při pohybu a sebeobsluze
  • jsou zcela nesoběstační při pohybu a sebeobsluze

Poskytujeme své služby cílové skupině seniorů, kteří:

  • potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, občasnou nebo nepřetržitou základní ošetřovatelskou péči
  • trpí inkontinencí jakéhokoliv druhu a stupně
  • přijímají potravu (tuhou, kašovitou, mixovanou) přirozenou cestou
  • mají omezenou svéprávnost
  • mluví česky nebo slovensky
  • nejsou nevidomí a hluchoněmí
  • netrpí významnou poruchou osobnosti, která by narušovala klidné soužití s ostatními klienty
  • netrpí závislostí na alkoholu, případně jinou toxikomanií